آگهی استخدام آرایشگر ماهر آقا

استخدام آرایشگر ماهر آقا

1397-08-06

استخدام آرایشگر ماهر دارای روابط عمومی بالا خوشتیپ و خوش قیافه به صورت درصدی با شرایط و درامد عالی

استخدام آرایشگر ماهر دارای روابط عمومی بالا خوشتیپ و خوش قیافه به صورت درصدی با شرایط و درامد عالی

کرج مصباح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی