آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-03-07

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی

تهران کتابخانه ملی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی