آگهی استخدام منشی خانم در بانک کتاب پایتخت

استخدام منشی خانم در بانک کتاب پایتخت

1398-03-07

استخدام منشی خانم در بانک کتاب پایتخت به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در بانک کتاب پایتخت به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی