آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی معتبر صنف قطعات خودرو سواری

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی معتبر صنف قطعات خودرو سواری

1398-03-07

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی معتبر صنف قطعات خودرو سواری با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در شرکت بازرگانی معتبر صنف قطعات خودرو سواری با حقوق مکفی به همراه بیمه

تهران پامنار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی