آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-03-07

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت و حقوق 1/700 م

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت و حقوق 1/700 م

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی