آگهی استخدام پیک موتوری برای مناطق تهران

استخدام پیک موتوری برای مناطق تهران

1397-08-06

استخدام پیک موتوری تمام وقت مناطق شمال و غرب تهران با حقوق ماهیانه 2 تا 3 میلیون و پاداش هفتگی و ماهیانه

استخدام پیک موتوری تمام وقت مناطق شمال و غرب تهران با حقوق ماهیانه 2 تا 3 میلیون و پاداش هفتگی و ماهیانه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی