آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه هنری

استخدام تدوینگر در مجموعه هنری

1398-03-07

استخدام تدوینگر در مجموعه هنری برای افراد آشنا به امور اداری

استخدام تدوینگر در مجموعه هنری برای افراد آشنا به امور اداری

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی