آگهی استخدام فیلم نامه نویس در مجموعه هنری

استخدام فیلم نامه نویس در مجموعه هنری

1398-03-07

استخدام فیلم نامه نویس در مجموعه هنری برای افراد ماهر و آشنا به کار

استخدام فیلم نامه نویس در مجموعه هنری برای افراد ماهر و آشنا به کار

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی