آگهی استخدام بازاریاب جهت شرکت گردشگری معتبر

استخدام بازاریاب جهت شرکت گردشگری معتبر

1398-03-06

استخدام بازاریاب فعال جهت شرکت گردشگری معتبر برای عقد قرار داد با بخش پرواز و هتل و تور اتوبوس و قطار و پروازهای خارجی و هتل های خارجی.

استخدام بازاریاب فعال جهت شرکت گردشگری معتبر برای عقد قرار داد با بخش پرواز و هتل و تور اتوبوس و قطار و پروازهای خارجی و هتل های خارجی.

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی