آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بین المللی دشت بهشت آریا

استخدام منشی خانم در شرکت بین المللی دشت بهشت آریا

1398-03-06

استخدام منشی خانم در شرکت بین المللی دشت بهشت آریا با ظاهر مناسب و شیک در تبریز

استخدام منشی خانم در شرکت بین المللی دشت بهشت آریا با ظاهر مناسب و شیک در تبریز

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی