آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-18

منشی جهت کار در دفتر بیمه(1نفر) آموزش کامل قبل از شروع کار ترجیحا دارای تجربه کاری

منشی جهت کار در دفتر بیمه(1نفر) آموزش کامل قبل از شروع کار ترجیحا دارای تجربه کاری

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی