آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-03-06

استخدام منشی خانم در شرکت فعال به صورت نیمه وقت و تمام وقت و حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت فعال به صورت نیمه وقت و تمام وقت و حقوق وزارت کار

اصفهان شیخ بهایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی