آگهی استخدام منشی در مجموعه مجاز

استخدام منشی در مجموعه مجاز

1398-03-05

استخدام منشی در مجموعه مجاز برای افراد آشنا به کار و برنامه های کاربردی

استخدام منشی در مجموعه مجاز برای افراد آشنا به کار و برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی