آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-03-05

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق عالی در محدوده میدان آزادی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق عالی در محدوده میدان آزادی

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی