آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-03-05

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و شیک در محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و شیک در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی