آگهی استخدام فروشنده خانم جهت کار در مغازه پوشاک بچه گانه

استخدام فروشنده خانم جهت کار در مغازه پوشاک بچه گانه

1397-08-05

استخدام فروشنده خانم مجرد و مجرب جهت کار در مغازه پوشاک بچه گانه ساعت کار بعد از ظهر با حقوق ماهیانه

استخدام فروشنده خانم مجرد و مجرب جهت کار در مغازه پوشاک بچه گانه ساعت کار بعد از ظهر با حقوق ماهیانه

ایلام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی