آگهی استخدام فروشنده و کارشناس فروش در گروه صنعتی شبستری آسن

استخدام فروشنده و کارشناس فروش در گروه صنعتی شبستری آسن

1397-08-05

استخدام فروشنده و کارشناس فروش در گروه صنعتی شبستری آسن با تجربه ۶۰ ساله با شرایط عالی

استخدام فروشنده و کارشناس فروش در گروه صنعتی شبستری آسن با تجربه ۶۰ ساله با شرایط عالی

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی