آگهی استخدام منشی خانم در شهرک صنعتی چهاردانگه

استخدام منشی خانم در شهرک صنعتی چهاردانگه

1397-08-05

استخدام منشی خانم در شهرک صنعتی چهاردانگه جهت فروشندگی و نظافت مغازه و آشنا به کامپیوتر با حقوق ثابت مناسب

استخدام منشی خانم در شهرک صنعتی چهاردانگه جهت فروشندگی و نظافت مغازه و آشنا به کامپیوتر با حقوق ثابت مناسب

اسلامشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی