آگهی استخدام دستیار عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام دستیار عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-03-05

استخدام دستیار عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد پورسانتی

استخدام دستیار عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد پورسانتی

تهران دهکده المپیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی