آگهی استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین

1398-03-05

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین به صورت تمام وقت با حقوق 1/600 م

استخدام منشی خانم در گروه مهندسین و مشاورین به صورت تمام وقت با حقوق 1/600 م

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی