آگهی استخدام فروشنده پوشاک

استخدام فروشنده پوشاک

1397-08-05

استخدام فروشنده خانم با سن ۲۲ تا ۳۵ سال جهت فروش پوشاک بچگانه بصورت تمام وقت در پاساژ تیراژه

استخدام فروشنده خانم با سن ۲۲ تا ۳۵ سال جهت فروش پوشاک بچگانه بصورت تمام وقت در پاساژ تیراژه

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی