آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-03-05

استخدام 3 نفر منشی خانم در شرکت فعال با حقوق 2 م به همراه بیمه

استخدام 3 نفر منشی خانم در شرکت فعال با حقوق 2 م به همراه بیمه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی