آگهی استخدام لوله کش ساختمان

استخدام لوله کش ساختمان

1398-03-05

استخدام لوله کش ساختمان . کاروگیت و پوش فیت و پلی اتیلن

استخدام لوله کش ساختمان . کاروگیت و پوش فیت و پلی اتیلن

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی