آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش آرایشی و بهداشتی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش آرایشی و بهداشتی

1398-03-05

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش آرایشی و بهداشتی با ظاهر آراسته و حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش آرایشی و بهداشتی با ظاهر آراسته و حقوق وزارت کار

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی