آگهی استخدام منشی خانم در شرکت سایپکو

استخدام منشی خانم در شرکت سایپکو

1398-03-05

استخدام منشی خانم در شرکت سایپکو با ظاهر آراسته و منظم و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت سایپکو با ظاهر آراسته و منظم و حقوق مکفی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی