آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1398-03-05

استخدام کناف کار ماهر جهت پروژه بیمارستان شهریار .

استخدام کناف کار ماهر جهت پروژه بیمارستان شهریار .

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی