آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-03-05

استخدام برقکار ساختمان ماهر . همراه با بیمه مسئولیت

استخدام برقکار ساختمان ماهر . همراه با بیمه مسئولیت

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی