آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس شهروند

استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس شهروند

1398-03-04

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس شهروند با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس شهروند با درآمد خوب و زنگ خور بالا

زنجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی