آگهی استخدام راننده با کامیون

استخدام راننده با کامیون

1398-03-04

استخدام تعدادی راننده با کامیون جهت کار در شرکت پخش برکت با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با کامیون جهت کار در شرکت پخش برکت با شرایط کاری خوب

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی