آگهی استخدام راننده با خودروی یخچالدار

استخدام راننده با خودروی یخچالدار

1398-03-04

استخدام تعدادی راننده با خودروی یخچالدار جهت توزیع مواد غذایی و لبنیات با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده با خودروی یخچالدار جهت توزیع مواد غذایی و لبنیات با درآمدی خوب

اصفهان خانه اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی