آگهی استخدام منشی خانم در شرکت طراحان اسکان

استخدام منشی خانم در شرکت طراحان اسکان

1398-03-04

استخدام منشی خانم در شرکت طراحان اسکان مسئولیت پذیر و متعهد در محیطی با سابقه ٢٠ ساله

استخدام منشی خانم در شرکت طراحان اسکان مسئولیت پذیر و متعهد در محیطی با سابقه ٢٠ ساله

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی