آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-03-04

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 10 الی 20 با حقوق 900.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 10 الی 20 با حقوق 900.000 تومان

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی