آگهی استخدام فروشنده جهت دکوراسیون داخلی تک آرایه

استخدام فروشنده جهت دکوراسیون داخلی تک آرایه

1398-03-03

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا جهت کاردر دکوراسیون داخلی تک آرایه با شرایط و مزایای مناسب.

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا جهت کاردر دکوراسیون داخلی تک آرایه با شرایط و مزایای مناسب.

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی