آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

1398-03-03

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی آسمان نیلی با محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی آسمان نیلی با محیطی منظم

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی