آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بهداد الکتریک

استخدام منشی خانم در شرکت بهداد الکتریک

1398-03-03

استخدام منشی خانم در شرکت بهداد الکتریک با حقوق 2/500 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت بهداد الکتریک با حقوق 2/500 م به همراه بیمه

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی