آگهی استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک زنانه

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک زنانه

1398-03-03

استخدام فروشنده متعهد و منظم جهت کار در پوشاک زنانه داوطلبان عزیز برای هماهنگی با شماره اعلامی تماس حاصل نمایید.

استخدام فروشنده متعهد و منظم جهت کار در پوشاک زنانه داوطلبان عزیز برای هماهنگی با شماره اعلامی تماس حاصل نمایید.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی