آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

1398-03-03

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی