آگهی استخدام کارشناس فروش جهت صنعت ساختمان

استخدام کارشناس فروش جهت صنعت ساختمان

1398-03-03

استخدام کارشناس فروش فعال و دارای فن بیان عالی جهت صنعت ساختمان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره یاد شده تماس حاصل فرمایید.

استخدام کارشناس فروش فعال و دارای فن بیان عالی جهت صنعت ساختمان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره یاد شده تماس حاصل فرمایید.

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی