آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ایلیا صنعت آوانلو

استخدام منشی خانم در شرکت ایلیا صنعت آوانلو

1398-03-03

استخدام منشی خانم در شرکت ایلیا صنعت آوانلو با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت ایلیا صنعت آوانلو با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی