آگهی استخدام منشی خانم در شرکت هلدینگ تجاری پاسارگاد

استخدام منشی خانم در شرکت هلدینگ تجاری پاسارگاد

1398-03-03

استخدام منشی خانم در شرکت هولدینگ تجاری پاسارگاد به صورت تمام وقت و ساکن تهران

استخدام منشی خانم در شرکت هولدینگ تجاری پاسارگاد به صورت تمام وقت و ساکن تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی