آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تالار پذیرایی

استخدام منشی خانم در دفتر تالار پذیرایی

1397-08-05

استخدام منشی خانم در دفتر تالار پذیرایی با حقوق مکفی محدوده تهران نو

استخدام منشی خانم در دفتر تالار پذیرایی با حقوق مکفی محدوده تهران نو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی