آگهی استخدام راننده کامیونت

استخدام راننده کامیونت

1398-03-02

استخدام یک نفر راننده مجرب جهت رانندگی با کامیونت با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر راننده مجرب جهت رانندگی با کامیونت با درآمدی مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی