آگهی استخدام منشی در شرکت مجاز

استخدام منشی در شرکت مجاز

1398-03-02

استخدام منشی در شرکت مجاز برای افراد آشنا به امور رایانه ای

استخدام منشی در شرکت مجاز برای افراد آشنا به امور رایانه ای

مشهد سناباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی