آگهی استخدام نوازنده در گروه تئاتر

استخدام نوازنده در گروه تئاتر

1398-03-01

استخدام نوازنده در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. علاقمدان تماس بگیرند

استخدام نوازنده در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. علاقمدان تماس بگیرند

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی