آگهی استخدام رنگ و مش کار در سالن آرایشی

استخدام رنگ و مش کار در سالن آرایشی

1398-03-01

استخدام رنگ و مش کار در سالن آرایشی. فقط افراد ماهر تماس بگیرند

استخدام رنگ و مش کار در سالن آرایشی. فقط افراد ماهر تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی