آگهی استخدام منشی خانم در دفتر پخش طلا و جواهر مرکز خرید کسأ

استخدام منشی خانم در دفتر پخش طلا و جواهر مرکز خرید کسأ

1398-03-01

استخدام منشی خانم در دفتر پخش طلا و جواهر (مرکز خرید کسأ) با ظاهر مناسب در محدوده الهیه

استخدام منشی خانم در دفتر پخش طلا و جواهر (مرکز خرید کسأ) با ظاهر مناسب در محدوده الهیه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی