آگهی استخدام راننده کامیون

استخدام راننده کامیون

1398-02-31

استخدام راننده پایه یک جهت کار روی کمپرسی با درآمدی رضایت بخش

استخدام راننده پایه یک جهت کار روی کمپرسی با درآمدی رضایت بخش

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی