آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی و عمرانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی و عمرانی

1398-02-31

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی و عمرانی با ظاهر آراسته و شیک در مجیدیه

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی و عمرانی با ظاهر آراسته و شیک در مجیدیه

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی