آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای

استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای

1398-02-31

استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای به صورت تمام وقت با حقوق 2 م

استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای به صورت تمام وقت با حقوق 2 م

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی