آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1398-02-31

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز به صورت نیمه وقت و تمام وقت با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز به صورت نیمه وقت و تمام وقت با حقوق مکفی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی